Luk alle
Åben alle

I skoven findes mange fine planter. Særligt i foråret kan du se et flor af forårsblomster. Anemoner, majblomst og liljekonval står i store bestande med over 200 og 300 blomster flere steder i skoven.
Herudover kan du om sommeren se flere smukke, fredede og sjældne orkideer. Der er meget få eksemplarer tilbage i skoven, som vi skal passe godt på. Derfor må orkideerne og deres frø ikke plukkes. Middelfart Kommune registrerer løbende stederne med orkideerne, så vi kan holde øje med om der kommer flere eller færre til.
I skoven er der også mulighed for at se gamle, krogede træer. Nogle af træerne er over 200 år gamle. Hvis du vil se nogle af dem, kan du holde øje med dem på de gamle jorddiger i kanten af skoven. Du kan også finde to gamle ege, der er groet sammen midtpå.

I skoven har mange forskellige dyr deres vante gang. Der er både dådyr, grævlinger, ræve, harer og egern samt mange andre mindre dyr. Hvis du går en stille tur i skoven lidt efter solopgang eller inden solnedgang, kan du være heldig at få et glimt af dem.

I den nordvestlige del af Staurby Skov er et 19 hektar stort urørt skovområde. Dette område er en skovmose, hvor det ikke har været muligt at dyrke skovbrug, derfor har skovområdet stået urørt i mange år. Når området ikke forstyrres, gives der plads til at skoven kan udvikle sig naturligt. Træerne kan blive gamle og gå ud og der vil dannes nye skovlysninger hvor træerne er væltet. I de nye skovlysninger vil der kunne vokse nye planter frem og de gamle døde træer giver vigtige levesteder for mange insekter, flagermus og svampe. 

Den urørte skov har til hovedformål at skabe en højere biodiversitet og mere natur, og bidrager derfor til omstillingen mod mere bæredygtighed jævnfør FNs' 17 verdensmål.

I den østlige del af Staurby Skov afgræsser naturkvæget af racen Galloway skoven.

Formålet er at skabe mere variation og biodiversitet i skoven. Kvæget der går i skoven vil holde skovengene åben og gå inde i skoven, bide i træer og buske og rode i jorden. Alt sammen noget, der skaber variation, dynamik og plads til flere forskellige dyr og planter. Kvæget vil æde nogle af de nye træer og måske få nogle træer til at gå ud og dermed skabe mere lys i skoven, mere dødt ved og mere plads til flere forskellige planter og insekter. Og derudover er "kokagerne" gode for en hel masse gødningsinsekter, som igen kan spises af fugle og flagermus.

Udover formålet med at øge biodiversiteten i skoven, så er dyrene også en oplevelse for de besøgende. Menneskernes sociale oplevelse i at møde dyrene i naturen, har stor social og læringsmæssig værdi. Hvis man altså kan finde dem. 

Du skal nu være opmærksom på det to-trådede hegn med strøm i, som holder kvæget inde i skovengen. Hvis der er problemer med dyrene eller et dyr skulle være sluppet ud må du meget gerne ringe til Dyreholder Hans Graversen, tlf. 20661079.