Staurby Skov er en offentlig skov, som alle må færdes i. Med den stigende aktivitet i skoven, skal vi også være gode til at tage hensyn til hinanden og til naturen. 

Til fods er du velkommen til at færdes overalt i skoven, hvor der ikke er hegnet, dog ikke i rørbevoksningerne, marker, haver og gårdspladser. 

I skoven må du som hovedregel indsamle overalt, så længe sankningen sker i begrænset omfang og er til privat brug. Læs mere om hvad man må samle.

Luk alle
Åben alle