Langs hele Røjle-halvøens Kattegatkyst skrider det plastiske ler ud i store tunger, og river hele træer med ned på strandbredden. Leret skinner i røde og grønne farver, og det indeholder interessante fossiler og mineraler som hajtænder, hvalknogler, silkespat, fosforit og det guldskinnende mineral­ svov­lkis. Det indeholder også tynde lag af sort vulkansk aske, der blev båret med vinden fra vulkaner i Nordatlanten. Både det plastiske ler og askelagene blev aflejret i Tertiærtiden for 45-55 millioner år siden. 

Selve Røjle Klint er 40 meter høj, og består af moræneler og smeltevandssand fra tre istider. Et særligt tydeligt lag er det sorte Tellina Ler, der muligvis er aflejret i et arktisk hav under den ældste af de tre istider.

Dele af klinten og Kasmose Skov ejes af Skov- og Naturstyrelsen, resten er privatejet. Man må færdes på stier, langs stranden og i Kasmose Skov. 

Luk alle
Åben alle