SPOR i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Jægerforbund.

De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til naturen samt skabe interesse og forståelse for de mange anvendelsesmuligheder landskabet rummer.

Luk alle
Åben alle