Biodiversitet er et andet ord for biologisk mangfoldighed og kan kort beskrives som ”mange forskellige arter og variationer af levende organismer og deres levesteder”.

Begrebet er målbart og kan udregnes som et konkret tal ved hjælp af formler.
I udregningen af biodiversitet tæller eksempelvis sjældne arter mere end almindelige arter.
Derfor kan en naturtype med eksempelvis 100 almindelige arter have en meget lavere biodiversitet end en naturtype med for eksempel 50 mindre almindelige arter.

Skønhed og "nuttethed"

Biodiversitet skelner ikke mellem skønhed, ”nuttethed” eller ubehag: En slimet svamp kan være meget mere værdifuld for biodiversiteten end en farverig sommerfugl.

Almindeligt forekommende naturtyper er oftest levesteder for almindelige forekomne arter med deraf følgende lav biodiversitetsværdi.
Det kender vi fra villahaven, marken og den dyrkede skov, som i perioder kan summe af liv. Det er dog sjældent, vi finder sjældne og truede arter hér.

Naturtyper, der har en lang ubrudt fortid som enten helt vild og urørt eller med kun let græsning eller høslet, har oftest større biodiversitetsværdi end ”yngre” natur, der jævnligt ændres ved gravning, pløjning, plantning og såning.

Sjældne marsvin

I Middelfart Kommune har vi kun få større områder med høj biodiversitet: På Røjlehalvøen ligger nogle gamle skove på kystskrænter og langs dele af Brænde Å samt Tybrind og Føns Vig nogen sumpede rigkær.

Lillebælt er også et område med høj biodiversitet - især på grund af et pænt antal af det sjældne marsvin.