I Middelfart Kommune er der mange gode steder at fiske. Både i de ferske søer og vandløb samt ved Lillebælts kyster.

Hvis du fisker med stang og er 18 – 65 år skal du have lystfiskertegn. Du kan købe fisketegn online på fisketegn.dk samt hos mange turistkontorer og campingpladser.

I de ferske vande – vandløb og søer – er det den der ejer jorden, der har fiskeretten. Ejeren kan give tilladelse til fiskeri på sin ejendom, eller overdrage fiskeretten til andre. Middelfart Kommune har besluttet, at alle med gyldigt fisketegn må fiske frit i langt hovedparten af de vandløb og søer, hvor Middelfart Kommune er ejer.

Ved kysten er fiskeriet frit, når man har købt et lystfiskertegn.

Begrænsningerne i fiskeriet:

  • Der må kun fiskes fra bredden og ikke fra båd.
  • Der må kun fiskes med stang og kun med en stang pr. fisker.
  • Der må ikke foretages forfodring.
  • Der må ikke ske færdsel i bredzoner med rørsump og rørskov.
  • Af hensyn til smitterisiko må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg) fra andre fiskevande, fordi brug af agnfisk kan øge risikoen for utilsigtet introduktion af fiskearter, der ikke er hjemmehørende i det aktuelle fiskevand.
  • Vis hensyn til naturen og forstyr ikke ynglende fugle.
Luk alle
Åben alle