Middelfart Byråd vedtog i december 2020 en biodiversitetsstrategi med tilhørende handlingsplan.

Formålet med denne strategi er at øge biodiversiteten i Middelfart Kommune, og strategien vil sætte retningen for, hvordan vi vil arbejde i mange år fremover.

Vi vil som kommune gå forrest i driften af vores egne arealer og samarbejde med alle - også dem som umiddelbart ikke selv kommer på banen. Dialog og meningsudveksling gør os alle klogere. Der er behov for, at så mange som muligt trækker på samme hammel, hvis vi vil komme i mål. Sammen skaber vi broerne til fremtidens rige natur.