Vi har mange forskellige forløb, som kan tilpasses de forskellige alderstrin og de aktuelle emner I arbejder med i klassen. Herunder kan du se eksempler på forløb, men vi skræddersyer også gerne helt særlige forløb, som passer perfekt til dig og din klasse. Kontakt os endelig, så finder vi ud af noget sammen.

Luk alle
Åben alle

Aldersgruppe:
Aktiviteten tilbydes alle aldersklasser, da turen kan varieres efter elevernes alder og niveau.

Periode:
Hele året.

Indhold:
Niveau 1
Eleverne lærer om dyrearterne i Hindsgavl Dyrehave, og vi snakker om hjortenes krop og deres tilpasninger til livet i skov og på åbent land. Vi snakker om dyrenes parringsritualer, og hvordan de bruger gevirerne. Vi går en lille tur i dyrehaven og kigger på kron- og dådyr, og finder nogle klovspor fra dyrene.

Niveau 2
Niveau 1 suppleres med en lidt længere gåtur i dyrehaven, og eleverne lærer mere om dyrenes fysiologi og at kunne kende forskel på krondyr og dådyr. Vi leder efter flere spor fra dyrene; dyreveksler, ekskrementer og andre sportegn i naturen. Vi snakker om dyrenes rolle i skoven og på sletten, og eleverne kan prøve at lave aftryk af klovspor i gips.

Niveau 3
Niveau 1 og 2 suppleres med en længere gåtur, hvor vi snakker om begrebet ”population”, og diskuterer hvilke faktorer der kan påvirke populationens størrelse i dyreparken. Eleverne lærer om naturbevaring, om dyrehavens historie, og om krondyr i Danmark igennem historien.

Medbring:
Tøj og sko efter årstiderne og vejret, evt. kikkerter.

Formål:
På Hjorteturen lærer eleverne blandt andet:

Om dyrenes fysiologi
Om naturtyperne skov og åbent land
At færdes i naturen
At finde spor efter dyr i naturen
Om artsbestemmelse
Om dyrepopulationer (kun niveau 3)
Om naturbevaring (kun niveau 3)
Lidt om Hindsgavls lokalhistorie (kun niveau 3)

Aldersgruppe:

Aktiviteten er målrettet indskolingen, men den kan også bruges af de ældste i daginstitutionsbørn

Periode:

Hele året – er særdeles velegnet i de kolde måneder.

Indhold:

Vi sammenligner os med forskellige dyr, og undersøger hvem der er bedst til at hoppe, springe, løfte, vifte, løbe og trække.

Varighed:

1 – 1½ time incl gåtur til skoven.

Medbring:

Udetøj og godt humør.

Formål:

Idræt

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.
Natur og teknologi:

Eleven har viden om menneskets sanser.
Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
Eleven har viden om organismers opbygning
Matematik:

Færdigheds- og vidensmål inden for ”tal” og ”måling”

Aldersgruppe:

Aktiviteten er primært tiltænkt daginstitutioner og indskolingen.

Periode:

Hele året, men hvis der skal fanges snegle i det fri er det bedst fra 1. maj til 30. september.

Indhold:

Mange børn kender sneglen, og de er nemme at finde og fange. Der er mange forskellige og de er sjove at studere. Og så er det sjovt at lege snegl.

Med naturvejlederen

Naturvejlederen kommer på besøg (eller I kommer til Naturcenter Hindsgavl) med kæmpesnegle og sjove aktiviteter. Vi indsamler snegle på legepladsen eller i den omkringliggende natur og undersøger fangsten. Vi leger os frem til viden om bl.a. hvordan sneglen spiser, bevæger sig, ser og hører. Vi laver snegleslim, snegletræk og sneglevæddeløb (sidstnævnte er faktisk en internationalt anderkendt disciplin med VM og det hele)

Uden naturvejlederen

Vi har lavet en række aktivitetskasser med udstyr der passer perfekt til at lege sig frem til viden bl.a. om hvordan sneglen spiser, bevæger sig, ser og hører. Der er mulighed for at lave snegleslim, snegletræk og sneglevæddeløb. Til kasserne kan man låne en bog for de 3-6-årige med fokus på både sproglig udvikling og faglig viden om snegle. Kasserne er til udlån og lånes gennem naturvejlederne.

Medbring:

Tøj på efter årstiden en del af forløbet foregår udendørs.

Til forberedelse og efterbearbejdning:

I kan evt. læse bogen ”Flugten fra sneglefarmen” inden besøget. Bogen kan lånes på Naturcenteret.
Det er også en god ide at kigge lidt på de forskellige snegle inden I kommer til naturcenteret/får besøg af naturvejledren/låner kasserne.

Efter forløbet kan I holde snegle i terrarier og følge med i deres liv og udvikling. Hvis I har lyst til det, kan I få hjælp af naturvejlederen.

Formål:

Eleverne lærer blandt andet

Om hvordan sneglen lever, bevæger sig, spiser, ser og hører
Om hvordan man anvender udstyr, redskaber og hjælpemidler (som f.eks. lup).
Om håndtering af vilde levende dyr
Om samarbejde og fællesskaber

Aldersgruppe:

Bålaktiviteten tilbydes alle aldersklasser, da turen kan varieres efter elevernes alder og niveau.

Periode:

Hele året, ingredienserne tilpasses efter årstiden.

Niveau 1

Er for de yngste, og for dem der ikke har lavet mad over bål før. I mindre grupper skal alle være med til at tænde et bål, vi tager det skridt for skridt, afprøver forskellige typer træ og tændværk. Når der er gang i bålene, laves et par simple retter, det kan f.eks. være pandebrød eller gryderet.

Niveau 2

Her forudsætter vi at I har lidt erfaring med bål og tilberedning af mad over åben ild. Vi udvider menuen, måske har vi en fasan eller et stykke ged med, der skal parteres. Det er også her vi begynder at se på hvilke råvarer naturen har at tilbyde af urter, bær og frugter.

Niveau 3

På dette niveau regner vi med, at I både har erfaring med at tænde bål og lave mad. Det kan f.eks. være et hjemmekundskabshold, der vælger dette forløb. Vi kaster os ud i en lidt mere avanceret menu stadig med naturens råvarer i fokus.


Medbring:

Det er en god ide, at eleverne selv medbringer en madpakke til dagen, da vi som udgangspunkt kun laver smagsprøver.

Vi har mange af de langtidsholdbare råvarer, der skal bruges, men ofte vil læreren blive bedt om at medbringe de friske råvarer såsom grøntsager og mejeriprodukter.

Til forberedelse og efterbearbejdning:

Læreren planlægger turen sammen med naturvejlederen, så turen giver eleverne ny og relevant viden, der passer til eleverne. Vi anbefaler, at eleverne er med til at købe ind, så de får del i hele processen.

Det kræver ikke meget plads at lave et bål. Måske kan i fortsætte hjemme på skolen eller i børnehaven. Her er et link til flere gode opskrifter:
https://www.outdoorcooking.dk/blogs/opskrifter

Formål:

Hjemmekundskab.

Vi vurderer, at det særligt er færdigheds- og vidensmål indenfor madens æstetik og måltidskultur der tilgodeses ved dette forløb.

Aldersgruppe:
Aktiviteten tilbydes alle aldersklasser, da turen kan varieres efter elevernes alder og niveau.

Periode:
15. april - 1. oktober

Indhold:

Hvilket liv er der ved stranden? Lever der dyr og hvad med planter? Er der liv i vandet og hvad kan vi fange?
Iført waders går vi ud i det lave vand, og ved brug af net og rejehov fanger vi dyr i vandet

Niveau 1.
Vi øver os i at gå med waders

Niveau 2
Vi undersøger farvandet og stranden i vores område. Fangsten kommer over i baljer, hvor vi kigger på alle de forskellige dyr, så vi bliver klogere på vores fund og fangster. Vi lærer om dyrenes og planters tilpasning til det salte miljø og deres levevis

Niveau 3
Vi undersøger farvandet og stranden i vores område. Fangsten kommer over i baljer, hvor vi bestemmer arterne. Vi lærer om dyrenes og planters tilpasning til det salte miljø og deres levevis og forsøger at sætte det hele ind i nogle økologiske sammenhænge, f.eks. mellem fugle og bunddyr.

Medbring:
Skrivegrej, husk at have tøj på efter årstiden det kan blæse en del. Medbring også gerne ekstra tøj, hvis uheldet er ude, og eleverne falder i vandet.

Til forberedelse og efterbearbejdning:

Det er en god idé at kigge lidt på de forskellige dyr inden I kommer til stranden.
www.Naturporten.dk Hjemmeside med leksikonartikler, kryds-og-tværs opgaver, tegneopgaver mm.
http://www.vandtjek.dk/kysten

Formål:
Til Livet på det lave vand lærer eleverne blandt andet
• Om hvilke dyr der knytter sig til det lave vand
• Om hvordan man anvender udstyr, redskaber og hjælpemidler
• Om artskendkab
• Om hvordan dyrene lever
• Om håndtering af vilde, levende dyr
• Om tilpasning
• Om miljø og økosystemer
• Om habitater

Aldersgruppe:

Aktiviteten tilbydes alle aldersklasser, da turen kan varieres efter elevernes alder og niveau.

Periode:

15. april - 1. oktober

Niveau 1

Vi starter ved Naturcenteret, hvor vi snakker om, hvilket grej vi skal have med til vandhullet. Ved vandhullet skal vi lære at bruge et fangstnet, fange så mange forskellige dyr som muligt og se på dem i baljer. Vi har lupglas med, så vi kan se dyrene i forstørrelse. Og der bliver sikkert også tid til en vandhulsleg.

Niveau 2

På niveau 2 tager vi vores fangst med tilbage til Naturcenteret, hvor vi kan kigge på dyrene i stereoluppen. Vi snakker om fødekæder og tilpasning.

Niveau 3

Sidste niveau er for de ældste elever. Her arbejder vi med vandkvaliteten i vandhullet, og vi går dybere ned i spørgsmålene om tilpasning og evolution. Vi går grundigere til værks med artsbestemmelsen, og vi giver bud på, hvordan vandkvaliteten kan forbedres.

Medbring:

Skrivegrej, husk at have tøj på efter årstiden det kan blæse en del. Medbring også gerne gummistøvler og tørre strømper.

Til forberedelse og efterbearbejdning:

Det er en god idé at kigge lidt på de forskellige dyr inden I kommer til vandhullet.

Planche med vanddyr finder du her www.Naturporten.dk

Hjemmeside med leksikonartikler, kryds-og-tværs opgaver, tegneopgaver mm. http://www.vandtjek.dk/vandhul

Det er også en god idé at downloade app’en Dyr i Søen – Her er der både leksikonsider og hjælp til at registrere hvad man finder – og samtidig hjælper man forskere med at registrere Danmarks dyreliv.

Formål:

Natur/Teknologi og biologi

Færdigheds- og vidensmål:

Niveau 1

Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Niveau 2

Eleven kan sortere og klassificere
Eleven kan indsamle og bestemme dyr
Eleven har viden om dyrs levesteder og livsbetingelser
Niveau 3

Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger

Aldersgruppe:
Aktiviteten er for 1.-3. Klasse

Periode:
1. april til 1. oktober

Indhold:
Niveau 1
Vi går ud i naturen, og snakker om hvad der er kendetegn ved insekter, edderkopper, bænkebidere osv.. Vi snakker om hvor man kan finde krible-krable dyr, og eleverne prøver selv at finde nogle krible-krable dyr vi kan snakke om. Eleverne lærer også om insekters livscyklus.

Niveau 2
Forløbet i Niveau 1 udvides ved at vi prøver at artsbestemme nogle af de krible-krable dyr vi har fanget. Eleverne lærer desuden om hvilken rolle insekter spiller i fødekæderne, og hvorfor de er så vigtige i naturen. Vi snakker om insekthoteller, og hvad man selv kan gøre for at hjælpe krible-krable dyr.

Medbring:
Udendørstøj efter vejret.

Til forberedelse og efterbearbejdning:
Nogle børn er bange for eller kan ikke lide insekter og edderkopper. I kan med fordel italesætte hvad børnene synes er ubehageligt ved dyrene, og forsøge at gøre dem mere trygge ved naturens krible-krable dyr.
Efter forløbet kan i prøve at lave jeres eget insekthotel og hænge det op på skolen. I kan prøve at undersøge om de er nogle insekter der besøger hotellet, og hvilke!

Formål:

Efter Krible-krablejagten lærer eleverne blandt andet:

At færdes i naturen.
Om insekters grundlæggende morfologi.
At finde og genkende insekter, edderkopper, og andre krible-krable dyr.
Om insekters livscyklus.
Om insekters vigtighed i naturen (kun niveau 2).
Om hvad man selv kan gøre for at beskytte insekter (kun niveau 2).