Holmeskoven, som ligger lige syd for Gelsted er en ny bynær skov på ca. 25 hektar, som blev anlagt i 1997 og 1998.

Stik øst for Holmegård, er der på den lave bakke gjort fund, der tyder på, at her har ligget et voldsted i middelalderen. I dag vokser der bøgetræer på bakken.

Arealerne ejes af Naturstyrelsen og Gelsted Borgerforening. Disse arealer indgår i et sammenhængende offentligt område med fælles stier.

I Holmeskoven findes en lejrplads med to shelters og en bålplads. Den er placeret i en lille lysning i skoven.

Luk alle
Åben alle