Luk alle
Åben alle

Til fods er du velkommen til at færdes overalt i skoven, hvor der ikke er hegnet, dog ikke i rørbevoksningerne, marker, haver og gårdspladser. Anvend ikke uden ejers tilladelse naboarealer til Staurby Skov som fx marker eller haver. Prøv gerne en af vores 4 afmærkede ruter.

Er du på cykel skal du holde dig på veje og stier, men dyreveksler og kørespor må du ikke cykle på. Du må ikke cykle i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje. Husk at tage hensyn til naturen og skovens gæster. Du kan også tage en tur på vores MTB-spor og teknikbane i skoven.

Ridning er tilladt på eksisterende stier og ridestien. Find ridestien på kortet over Staurby Skov eller på udinaturen.dk. Kommunen henstiller til, at der ikke rides i skovbunden.

Din hund er meget velkommen i skoven, men den skal være i snor af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven. Hunden kan også medbringes i vores hundeskov.

Det er tilladt at overnatte i shelterne kun 90 meter fra Familiepladsen. Der er plads til 33 personer og er perfekt til en skoleklasse, en familie eller vennerne. Book en overnatning på Bookenshelter.dk.  

Motorkørsel må kun ske på Staurbyskovvej. Det er tilladt at anvende eldrevne kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede på veje og stier.

I særlige tilfælde, skal du søge om lov til at bruge skoven, f.eks.:

  • Hvis I er en gruppe på mere end 30 personer (50 for skoler og spejdere).
  • Hvis det er en organiseret aktivitet f.eks. orienteringsløb eller andre løb, rollespil, hundetræning osv.
  • Hvis din aktivitet påvirker andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften.
  • Hvis du skal sætte afmærkninger op.
  • Hvis du laver forenings- eller kommercielle arrangementer. Når du søger, vil du få at vide, om du skal betale en afgift for sådanne arrangementer.
  • Hvis arrangementet annonceres offentligt.
  • Hvis du laver træklatring med klatreudstyr. Hvis du ikke bruger klatreudstyr, må du klatre overalt. Træet og dets grene må dog ikke beskadiges.

Kontakt skovfogeden senest 14 dage før arrangementet på dan.jensen@middelfart.dk