Her findes følgende faciliteter:

  • Hvalpegård, hvor det kun er de yngste hunde der må boltre sig
  • Agilitybane med balancebom, slalombane, tunnel og springbane i forskellige niveauer
  • Overdækket madpakkehus med borde- og bænkesæt
  • Handicapvenlig sti
  • HUSK selv at medbringe vand til hunden
Luk alle
Åben alle
  • Hundeskoven er for alle. Tag hensyn til hinanden og naturen
  • Hunde må løbe frit uden snor i hundeskoven, hvis du har den under kontrol og kan kalde den til dig
  • Husk at samle din hunds efterladenskaber op
  • Husk at holde lågerne lukkede