Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Lystfiskeri

Mand med fiskehat står med fiskestang ved strandbred

I Middelfart Kommune er der mange gode steder at fiske. Både i de ferske søer og vandløb og ved Lillebælts kyster.

Hvis du fisker med stang og er 18 – 65 år skal du have lystfiskertegn. Du kan købe fisketegn online , i de traditionelle posthuse og i mange postbutikker, og hos mange turistkontorer og campingpladser.

fiskeristyrelsens hjemmeside kan du se mere om fisketegn, fredningsbælter, mindstemål og fredningstider.

I de ferske vande – vandløb og søer – er det den der ejer jorden, der har fiskeretten. Ejeren kan give tilladelse til fiskeri på sin ejendom, eller overdrage fiskeretten til andre.

Middelfart Kommune har besluttet, at alle med gyldigt fisketegn må fiske frit i langt hovedparten af de vandløb og søer, hvor Middelfart Kommune er ejer.

På Naturstyrelsens side Udinaturen.dk kan du se de strækninger hvor man må fiske.

 

Ved kysten er fiskeriet frit, når man har købt et lystfiskertegn.

For gode fiskesteder ved kysten, kan du se kortet hos Havørred Fyn

Begrænsningerne i fiskeriet

  • Der må kun fiskes fra bredden og ikke fra båd.
  • Der må kun fiskes med stang og kun med en stang pr. fisker
  • Der må ikke foretages forfodring
  • Der må ikke ske færdsel i bredzoner med rørsump og rørskov.

Af hensyn til smitterisiko må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg) hidrørende fra andre fiskevande, ligesom brug af agnfisk kan øge risikoen for utilsigtet introduktion af fiskearter, der ikke er hjemmehørende i det aktuelle fiskevand.

Vis hensyn til naturen og forstyr ikke ynglende fugle.