Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Her er vi i gang

Skovrejsning

I Middelfart Kommune er vi i fuld gang med at blive vildere.

Flere steder arbejder vi på at skabe mere biodiversitet på de kommunale arealer, til havs og i samarbejde med private lodsejere.

Desuden planlægger vi nye skove og områder med vild natur og sammen med borgerne, samarbejder vi om at skabe de bedste forudsætninger for flere insekter, dyre- og plantearter i vores smukke natur.

Du kan følge vores projekter og aktiviteter her på siden.

Herunder kan du læse mere om, hvad der sker LIGE NU, DET NÆSTE HALVE ÅR og DET KOMMENDE ÅR:

 

Det sker lige nu

 • Better BirdLIFE
  Hvor foregår det: Lillebælt ved Føns.
  Hvad sker der: Etablering af fugleøer, rydning og græsning.
  Formål: Aktiviteterne er en del af et stort forbedringsprojekt for kystfugle.
  Yderligere oplysninger: Jakob.MartinPedersen@middelfart.dk, tlf 8888 4838.
 • Biodiversitetspulje 2021
  Hvor foregår det: Røjle, Ejby, Strib, Vejlby og Udby.
  Hvad sker der: Etablering af ansøgte projekter på privat jord: Udtagning af landbrugsjord, søer, blomster og storkereder.
  Formål: Skabe flere levesteder for dyr og planter i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder.
  Yderligere oplysninger: Rasmus.DalhoffSkaar@middelfart.dk, tlf 8888 4873.
 • Middelfart Vilde Kommune
  Hvor foregår det: På Facebook og aktiviteter i hele kommunen.
  Hvad sker der: Opslag, arrangementer, formidling, møder og konkrete tiltag.
  Formål: Formidling og praktisk erfaring med biodiversitet.
  Yderligere oplysninger: Rasmus.DalhoffSkaar@middelfart.dk, tlf 8888 4873
  Læs mere om projektet: https://www.facebook.com/groups/1874603892680865/
 • Bælt i balance
  Hvor foregår det: Lillebælt.
  Hvad sker der: Stenrev, biohuts (fiskebørnehaver) og opfiskning af krabber.
  Formål: Lillebælt skal i bedre balance: Renere vand, flere levesteder, fisk og marsvin.
  Yderligere oplysninger: Niels.OlePraestbro@middelfart.dk@middelfart.dk, tlf 8888 4892.
  Læs mere om projektet: https://naturparklillebaelt.dk/baelt-i-balance/
 • Vandløbsrestaureringer
  Hvor foregår det: Vandløb ved Harndrup og Svenstrup samt Stor Å.
  Hvad sker der: Der skabes mere variation i vandløbende ved udlægning af sten, grus samt fjernelse af spærringer.
  Formål: Variation giver mere liv. Både antal og forskelligartethed af planter og dyr øges i vandløbet.
  Yderligere oplysninger: erik.madsen@middelfart.dk. tlf 8888 4918.
  Læs mere om projektet:https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/vandloebsrestaurering/
 • Staurby Skov
  Hvor foregår det: Sommerfugle-engen.
  Hvad sker der: Høslet med le.
  Formål: Midt i skoven ligger en gammel eng og overdrev, der har været levested for mange arter af sommerfugle. For at undgå tilgroning, laves der høslet på forskellige felter hvert år. På denne måde skabes en mosaik-struktur.
  Yderligere oplysninger: Rasmus.DalhoffSkaar@middelfart.dk, tlf 8888 4873.
  Læs mere om projektet: https://staurbyskov.middelfart.dk/

Det sker det næste halve år

 • Vild natur og Leg i Ejby
  Hvornår sættes det i gang: Oktober-december 2021.
  Hvor foregår det: Kingstrupvej/Anlægsvej, Ejby.
  Hvad sker der: Omdannelse af 2 hektar landbrugsjord til varieret lokalpark med hovedfokus på biodiversitet.
  Formål: Området er et forsøg på at indpasse lokale ønsker om større potentiale for biodiversitet.
  Yderligere oplysninger: Rasmus.DalhoffSkaar@middelfart.dk, tlf 8888 4873.
  Læs mere om projektet:https://sites.google.com/view/vild-natur-og-leg-i-ejby/home

Det sker det næste år